Hakkımızda

Telâkki Sosyal Bilimler Platformu

2017 yılının Eylül ayında Doxa ismiyle başladığımız faaliyetlerimize yaklaşık bir senelik tecrübemizi de yanımıza alarak Telâkki Sosyal Bilimler Platformu adıyla devam ediyoruz. Etkinliklerimizi şimdilik Ankara merkezli olarak sürdürüyoruz. Sosyal bilimlerin,  birçok mümessili tarafından çoraklaştırıldığı ülkemizde amacımız; var olanı anlama yolunda harcanan çabalara yeni bir soluk getirmek. Ülkemizdeki  sosyal bilim disiplinlerinin ekseriyetle bütüncül bakış açısından uzak olması ve çeşitli fikir akımlarının tekelinde olması, rahatsızlık duyduğumuz temel noktalar olarak tanımlanabilir. Telâkki, gerek etkinliklerinde gerek blogunda tüm fikirlerin sesini, karşılıklı tahammül içerisinde, duyurmasına imkan tanır.  Çünkü biliyoruz ki, düşünce zıtlıklarla temas içerisinde kendini tekamül ettirir.