Rıza Tevfik’ten: “Amerikanizm”

AMERİKANİZM Almanya’nın en büyük ulemasından ve kaşiflerinden Profesör Dubova Reymond (Dubois Reymond) -zannederim 1877’de- bir hayli mühim konferanslar vererek bütün âlem-i medeniyetin nazar-ı dikkatini bir mesele-i adiyeye tevcih etmişti: Terakkiyât-ı ilmiye ve tekemmülât-ı sınaiye meselesi!..* Bundan adi bir şey olamaz değil mi ya?.. Bunu herkes biliyordu ve görüyordu. Zaten on Read more…