Tarih, İçindeyken Yazılabilir mi?

Kim söyleyebilir hafıza nerede başlar, Kim söyleyebilir nerede biter şimdiki zaman? Orada geçmiş romansla buluşur. Mutsuzluk, sararmış bir kağıttan ibarettir. ARAgon Tarihçilerin ve tarih okurlarının tamamının mutabık olduğu bir husus varsa, o da tarihin geçmişle ilgilenen bir disiplin olduğudur. Tarih geçmişle ilgilenmekte, geçmişi konu almaktadır. Peki geçmiş nedir ve bu Read more…

Rıza Tevfik’ten: “Amerikanizm”

AMERİKANİZM Almanya’nın en büyük ulemasından ve kaşiflerinden Profesör Dubova Reymond (Dubois Reymond) -zannederim 1877’de- bir hayli mühim konferanslar vererek bütün âlem-i medeniyetin nazar-ı dikkatini bir mesele-i adiyeye tevcih etmişti: Terakkiyât-ı ilmiye ve tekemmülât-ı sınaiye meselesi!..* Bundan adi bir şey olamaz değil mi ya?.. Bunu herkes biliyordu ve görüyordu. Zaten on Read more…