Kitap Değerlendirmesi: Nasıl Muhafazakâr Olunur

Geçtiğimiz günlerde Atıf Yayınları, dünyaca ünlü bir düşünce insanı olan 2020 yılında kaybettiğimiz Roger Scruton’un “How to be a Conservative” kitabını  “Nasıl Muhafazakâr Olunur” adıyla yayımladı. Kitaba baktığımız zaman Scruton, bizim Türkiye’de genel olarak yanlış algıladığımız ve yorumladığımız muhafazakârlığı farklı bir bakış açısıyla dile getirmekte, bundan dolayı da biz okuyuculara Read more…

Yalın Bir Sanat Eleştirisi: Yapı(t)söküm

Bir sanat eseri veya akımı üzerine yazılan eleştiri metinlerinin okunaklılığı, konuya ilgisi derinlemesine olmayanlar için genellikle düşüktür. Sadece uzmanların zihninde karşılık bulabilen, toplumsal hayatta kullanılmayan kavramların sıklıkla içerildiği uzun ve ağdalı cümleler, vasati bir sanat ilgilisinde ölü ve yabancı bir dilde yazılmış eser okuyormuş hissiyatı uyandırmaktadır. Sanatla ilgili olan kişi Read more…

İş Yerinde Felsefe

Yazan: Mark Addis Çeviren: Aysun Şen Altındaş Felsefe, insan varlığının her yönüyle ilgilenir ve insana dair çoğu problem felsefeyi bir etkinlik olarak niteleyen sürekli sorgulama, varsayım testi ve rasyonel analizden yararlanır. Dolayısıyla, düşünerek yaşayan bizler için ana sorun felsefenin önemini akademik çevrenin dışına, özellikle de halka anlatmak olmalıdır. Bunun yerine, Read more…

Kimlik Bölünmesi Ve Öz-Samimiyetin Yitimi

Bilginin elde edilmesi ile başlayan ve aktarılma yollarının keşfedilmesi ile ivme kazanan “insanlığın gelişme süreci”, son birkaç on yılda ulaştığı yakalanması güç hızla işlemeye devam etmektedir. Gelişmenin çıkış noktası bireydir. Bireyin öncelikli amacı hayatta kalmak ve dolayısıyla hayatta kalmak için gerekli olan ihtiyaçlarını en azından asgarî düzeyde karşılayabilmektir. Çağımızda bu ihtiyaçların Read more…