Yalın Bir Sanat Eleştirisi: Yapı(t)söküm

Bir sanat eseri veya akımı üzerine yazılan eleştiri metinlerinin okunaklılığı, konuya ilgisi derinlemesine olmayanlar için genellikle düşüktür. Sadece uzmanların zihninde karşılık bulabilen, toplumsal hayatta kullanılmayan kavramların sıklıkla içerildiği uzun ve ağdalı cümleler, vasati bir sanat ilgilisinde ölü ve yabancı bir dilde yazılmış eser okuyormuş hissiyatı uyandırmaktadır. Sanatla ilgili olan kişi Read more…

Kim haklı: Trump mı, Twitter mı?

Yazan: David GOLUMBIA Çeviren: Cemali ALTUNTAŞ Teknoloji şirketlerinin, aşırı sağcı provokatörlerin ve sivil liberteryenlerin hepsinin söylemeye meyilli olduğu bir şey varsa, o da “ifade özgürlüğünü savundukları”dır. Bu iddia çoğu zaman, ironik bir şekilde, “nasıl olur da ifade özgürlüğüne karşı olursunuz?” gibi bir soruyla, bir konuşmayı durdurmak için öne sürülmektedir. Burada Read more…

Kimlik Bölünmesi Ve Öz-Samimiyetin Yitimi

Bilginin elde edilmesi ile başlayan ve aktarılma yollarının keşfedilmesi ile ivme kazanan “insanlığın gelişme süreci”, son birkaç on yılda ulaştığı yakalanması güç hızla işlemeye devam etmektedir. Gelişmenin çıkış noktası bireydir. Bireyin öncelikli amacı hayatta kalmak ve dolayısıyla hayatta kalmak için gerekli olan ihtiyaçlarını en azından asgarî düzeyde karşılayabilmektir. Çağımızda bu ihtiyaçların Read more…